Skip to main content

Nieuws

Vertrouwenspersoon in elke organisatie

Het is de laatste tijd nieuws van de dag helaas. Ongewenst gedrag binnen diverse organisaties. Dat varieert van pesten tot grensoverschrijdend gedrag in ernstige mate. Om werknemers de kans te bieden hun verhaal te kunnen doen is een vertrouwenspersoon een belangrijke plek. Dat kan een interne vertrouwenspersoon zijn of extern. Grotere organisaties hebben vaak beide. Maar lang niet elke onderneming biedt deze mogelijkheid al. En inmiddels heeft dat geleid tot een initiatiefwetsvoorstel om dat te verplichten. De 2e kamer heeft positief gestemd en hopelijk zal de 1e kamer dat ook gaan doen.

Zelf heb ik inmiddels de opleiding tot vertrouwenspersoon gevolgd, het certificaat is binnen. Om ook in het register opgenomen te kunnen worden moet er nog een examen afgelegd worden omdat grote organisaties waar meerdere vertrouwenspersonen bij zijn aangesloten alleen werken met geregistreerde VP's. Ik vind dat ook belangrijk dus heb mij hiervoor aangemeld. Niettemin kan ik wel al aan het werk als externe vertrouwenspersoon op ZZP-basis of parttime intern, dus mocht u informatie hierover willen hebben neem vrijblijvend contact op. Want een veilige werkomgeving waar ieder zich gehoord, gezien voelt en zich durft uit te spreken is voor de werknemer belangrijk maar ook voorkomt het verzuim. Iedereen heeft recht op werkgeluk.  

Meer over het intitiatiefwetsvoorstel
Inhuren