Skip to main content

Privacy verklaring

 Coach4you, gevestigd aan Bachlaan 49 1817 GH Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

www.act4you.nl Bachlaan 49 1817 GH Alkmaar telefoon: 06-30035399 

Ellenor Spreeuw is de Functionaris Gegevensbescherming van Act4you casting, te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Act4you casting verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Geboorteplaats 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt welke nodig zijn voor het coachingstraject. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Coach4you bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn – gedurende coachingstraject Bijzondere persoonsgegevens > Bewaartermijn – gedurende coachingstraject Mocht er een pauze worden ingelast dan zullen de gegevens in overleg worden bewaard en pas na definitieve beëindiging van het traject worden vernietigd. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Coach4you deelt jouw persoonsgegevens met eventueel andere coaches als daar toestemming voor is verleend. Administratiekantoor – inzage in boekhouding – met verwerkersovereenkomst Webbouwer – inzage in CMS – met verwerkersovereenkomst ICT-bedrijf – inzage in computersysteem – met verwerkersovereenkomst Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Act4you casting gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je kunt een verzoek tot inzage, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

Coach4you wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Coach4you neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Deze tekst is tot stand gekomen via www.veiliginternetten.nl