Skip to main content

Over ons

Ellenor Spreeuw

Coach4you foto
Ooit startte ik mijn werkzame leven in het toerisme en heb dat vele jaren met veel plezier gedaan.
Echter op een bepaald moment wilde ik kijken of er wellicht ook nog andere mogelijkheden waren. Inmiddels was ik uit interesse gaan meedoen aan films en ik besloot uit te zoeken of ik van acteren mijn “nieuwe” beroep kon maken. Een carrièreswitch dus. Ik gaf mijzelf een jaar om te zien wat haalbaar was. Inmiddels zijn we ruim 20 jaar verder en is het niet bij acteren gebleven. Ik volgde diverse opleidingen op communicatiegebied en werk nu als trainingsactrice/trainer en coach.  Startte mijn eigen bedrijf voor casting en communicatietraining en volgde een opleiding mediation omdat daar mijn specialisatie ligt voor rollenspelen.

Ik vind het mooi als je mensen door middel van gesprekken (in combinatie met testen afnemen)  inzicht kan laten verkrijgen in wat ze (nog meer) kunnen. Hun kwaliteiten anders durven inzetten. Soms komt dat uit een onverwachte hoek. Talenten die ze in de privésfeer gebruiken, bij een sport of hobby.  Als men dan het vertrouwen weet te krijgen dat er echt meer mogelijk is, ja daar doe ik het voor.

De ene keer is een traject van ca. 6 sessies nodig, maar als men alleen één of twee gesprekken wenst om zich voor te bereiden op een sollicitatiegesprek, is dat uiteraard ook mogelijk. Het kan om diverse hulpvragen gaan: welke (andere) baan past bij mij; hoe vind ik een betere balans tussen werk en gezin; hoe kan ik intern solliciteren; (startende) ondernemers die met vragen kampen; grenzen aan durven geven; beter samenwerken in een team.

Belangrijkste is dat men gehoord wordt, dat er naar je wordt geluisterd. En dat je door een open gesprek tot nieuwe inzichten kan komen.


Heeft u vragen waarmee ik u niet kan helpen?

Ik werk samen met meerdere coaches en kan desgewenst doorverwijzen.

De trainings/coachingsruimte bevindt zich in gebouw De Letterbak


Diploma van  ICM logo wit op rood NW

AANGESLOTEN BIJ:

CoachfinderCoachfinder is onderdeel van Psychologie Magazine
Stichting Veilig Onderwijs